Najciekawsze pisma świata – ogham, akadyjskie i kufickie

część pierwsza ;-)